EDR چیست؟

 (EDR) Endpoint detection and responseدسته ای از ابزارها و ویژگی ها است که به طور مداوم اطلاعات و دیتا های امنیتی endpoint ها را نظارت می کنند. هدف EDR شناسایی شکاف های امنیتی در لحظه و واکنش به تهدیدات احتمالی است.  اصطلاح EDR اولین بار توسط گارتنر در سال 2013 استفاده شد، این اصطلاح در

endpoint security چیست؟

Endpoint security بخشی از یک محصول امنیتی سایبری گسترده تر است که برای همه مشاغل (صرف نظر از اندازه) ضروری است. این نرم افزار از آنتی ویروس معمول در حفاظت در برابر بدافزارهای پیچیده و تهدیدات zero-day تکامل یافته تر است. اما Endpoint security چیست؟، چگونه کار می کند و کاربران باید چه چیزهایی را