endpoint security چیست؟

Endpoint security بخشی از یک محصول امنیتی سایبری گسترده تر است که برای همه مشاغل (صرف نظر از اندازه) ضروری است. این نرم افزار از آنتی ویروس معمول در حفاظت در برابر بدافزارهای پیچیده و تهدیدات zero-day تکامل یافته تر است. اما Endpoint security چیست؟، چگونه کار می کند و کاربران باید چه چیزهایی را